I/O Streamy


Materiály

Stream

Pro použití streamů je nutné provést import balíčku java.io.

  
  import java.io.*;
  

Stream můžeme definovat jako sekvenci dat. V Javě máme dva typy streamů:

Mezi základní třídy patří InputStream, OutputStream, Reader a Writer. Dále exitují bufferované varianty BufferedInputStream, BufferedOutputStream, BufferedReader a BufferedWriter. U bufferovaných je dostupná metoda flush(), která vyprázdní buffer. Pokud stream už není potřeba tak je dobré jej zavřít pomocí metody close(). Pokud použijeme konstrukci try-with-resources tak je stream uzavřen automaticky.

Bytové streamy

Pro provedení vstupu a výstupu se používají bloky o velikosti 1B. Nejpoužívanějsí třídy jsou FileInputStream a FileOutputStream. Následující příklad ukazuje jak překopírovat obsah jednoho souboru do druhého.

  
  import java.io.*;
  public class CopyFile {

    public static void main(String args[]) throws IOException {
     FileInputStream in = null;
     FileOutputStream out = null;

     try {
       in = new FileInputStream("input.txt");
       out = new FileOutputStream("output.txt");

       int c;
       while ((c = in.read()) != -1) {
        out.write(c);
       }
     } finally {
       if (in != null) {
        in.close();
       }
       if (out != null) {
        out.close();
       }
     }
    }
  }

  // Pomocí try-with-recourses
  public static void main(String[] args) {

    try (FileInputStream in = new FileInputStream("input.txt");
       FileOutputStream out = new FileOutputStream("output.txt")) {

      int c;
      while ((c = in.read()) != -1) {
        out.write(c);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  

Znakové streamy

Pro provedení vstupu a výstupu se používá 16-bit Unicode. Nejpoužívanějsí třídy jsou FileReader a FileWriter. FileReader interně používá FileInputStream ale čte po 2B a FileWriter interně používá FileOutputStream ale zapisuje po 2B. Následující příklad ukazuje jak překopírovat obsah jednoho souboru do druhého.

  
  import java.io.*;
  public class CopyFile {

    public static void main(String args[]) throws IOException {
     FileReader in = null;
     FileWriter out = null;

     try {
       in = new FileReader("input.txt");
       out = new FileWriter("output.txt");

       int c;
       while ((c = in.read()) != -1) {
        out.write(c);
       }
     } finally {
       if (in != null) {
        in.close();
       }
       if (out != null) {
        out.close();
       }
     }
    }
  }

  // Pomocí try-with-recourses
  public static void main(String[] args) {

    try (FileReader in = new FileReader("input.txt");
       FileWriter out = new FileWriter("output.txt")) {

      int c;
      while ((c = in.read()) != -1) {
        out.write(c);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  

Třída Scanner

  
  import java.io.*;
  import java.util.Scanner;

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Scanner scanner = null;

    try {
      scanner = new Scanner(new BufferedReader(new FileReader("input.txt")));

      while (scanner.hasNext()) {
        System.out.println(scanner.next());
      }
    } finally {
      if (scanner != null) {
        scanner.close();
      }
    }
  }

  // Pomocí try-with-recourses
  public static void main(String[] args) {

    try (Scanner scanner = new Scanner(new BufferedReader(new FileReader("input.txt")))) {
      while (scanner.hasNext()) {
        System.out.println(scanner.next());
      }
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.err.println(e.getMessage());
    }
  }

  

Úkoly

 1. Napište metodu int[][] readTextMatrix(String fileName), která načte z textového souboru matici celých čísel. Jednotlivé řádky souboru představují řádky matice, jednotlivé hodnoty v řádku jsou odděleny mezerou. Pokud dojde k chybě, metoda by měla vyvolat vyjímku.

 2. Upravte předchozí metodu tak, aby její argument byl Reader, tj. int[][] readTextMatrix(Reader r). Vyzkoušejte, že jí lze předat objekt třídy FileReader i StringReader.

 3. Napište metodu void writeTextMatrix(String fileName, int[][] matrix), která zapíše do textového souboru matici celých čísel. Jednotlivé řádky souboru představují řádky matice, jednotlivé hodnoty v řádku jsou odděleny mezerou. Pokud dojde k chybě, metoda by měla vyvolat vyjímku.

 4. Upravte předchozí metodu tak, aby její argument byl Writer. Vyzkoušejte, že jí lze předat objekt třídy FileWriter i StringWriter.

 5. Napište metodu void writeBinaryMatrix(OutputStream s, int[][] matrix), která zapíše do streamu matici celých čísel, hodnoty zapisujte v jejich binarní podobě. Zvolte si vhodný formát. Metodu napište tak, aby byla schopná pracovat s různými typy streamů.

 6. Napište metodu int[][] readBinaryMatrix(InputStream s), která načte matici celých čísel vytvořenou předchozí metodou.

Úkoly posílejte na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem ZP3JV09. Termín odevzdání do půlnoci 29. 11. 2017. Odevzdávejte pouze zdrojové kódy v archivu zip.