JUnit


Materiály

  
  // Soubor Main.java

  public class Main {

    public static void main(String[] args) {
      System.out.println(fact(5));
    }

    public static int fact(int n) throws IllegalArgumentException {
      if (n < 0) {
        throw new IllegalArgumentException("Factorial of negative number is not defined.");
      }
      return n <= 1 ? 1 : n * fact(n - 1);
    }
  }

  //Soubor s testy


  import org.junit.Test;
  import static org.junit.Assert.*;

  public class MainTest {
    @Test
    public void factZero() {
      int result = Main.fact(0);
      assertEquals(1, result);
    }

    @Test
    public void factFive() {
      int result = Main.fact(5);
      assertEquals(120, result);
    }
  }
  

Úkoly

 1. Navrhněte jednotkové testy pro metodu rpnCalc. Ověřte, že je testy pokryta většina kódu včetně chybových stavů.

 2. Navrhněte jednotkové testy pro metody void writeTextMatrix(Writer writer, int[][] matrix) a int[][] readTextMatrix(Reader r) z minulého semináře. Ověřte, že je testy pokryta většina kódu včetně chybových stavů.

Úkoly posílejte na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem ZP3JV12. Termín odevzdání do půlnoci 17. 12. 2017. Odevzdávejte pouze zdrojové kódy v archivu zip.