Ant skripty


Materiály

Apache Ant

Nástroj pro sestavování softwarových aplikací. Umožňuje automatizovat řadu činností od kompilace, testování, až po vytvoření balíku pro distribuci. Princip Antu je shodný s unixovým nástrojem Make, avšak na rozdíl od něho se skripty píší v jazyce XML. Nástroj samotný je napsaný kompletně v jazyce Java a je podporovaný řadou vývojových prostředí.

  
  <project name="HelloWorld" default="dist" basedir=".">
    <description>Hello World Program</description>

    <property name="bin" location="bin" />
    <property name="src" location="src" />
    <property name="dist" location="dist" />
    <property name="doc" location="doc" />

    <target name="init">
      <mkdir dir="${bin}" />
    </target>

    <target name="compile" depends="init">
      <javac srcdir="${src}" destdir="${bin}" />
    </target>

    <target name="dist" depends="compile">
      <mkdir dir="${dist}" />
      <jar jarfile="${dist}/hello.jar" basedir="${bin}">
        <manifest>
          <attribute name="Main-class" value="cz.upol.zp3jv.Main" />
        </manifest>
      </jar>
    </target>

    <target name="doc">
      <mkdir dir="${doc}" />
      <javadoc sourcepath="${src}" destdir="${doc}" />
    </target>

    <target name="all" depends="dist,doc" />

    <target name="clean">
      <delete dir="${bin}" />
      <delete dir="${dist}" />
      <delete dir="${doc}" />
    </target>
  </project>
  

Úkoly

 1. Použijte zdrojové kódy z semináře číslo dva. Odstraňte z nich metodu main a případně další související kód a vytvořte z něj knihovnu simple-graphics.jar. Vytvořte ant skript, který bude umět tuto knihovnu zkompilovat ze zdrojových kódů a vygenerovat soubor .jar.

 2. Rozšiřte projekt o nové funkce (nejlépe implementované v jiném jménem prostoru) tak, aby program v paměti evidoval různé geometrické objekty z výše zmíněné knihovny ze standardního vstupu načítal, jestli chce uživatel:

  • vložit nový objekt do paměti (uživatel je vyzván k tomu, aby udal typ objektu, jeho jméno a geometrii)
  • vyhledat nejbližší objekt podle souřadnic (uživatel zadá souřadnice a program vypíše jméno a geometrii objektu)
  • ukončit program
 3. Rozšiřte ant skript tak, aby vygenerovaný soubor .jar šlo spustit s pomocí java -jar simple-graphics.jar.

Úkoly posílejte na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem ZP3JV11. Termín odevzdání do půlnoci 13. 12. 2017. Odevzdávejte pouze zdrojové kódy v archivu zip.