Konkurentní programování


Materiály

Vlákna vs Procesy

V konkuretním programování máme 2 základní jednotky vykonávání programu: Procesy a Vlákna. Procesy jsou samostané jednotky s vlastní pamětí a zdroji. Dále pak proces nemůže přímo přistupovat ke zdrojům jiného procesu.

Vlákna můžeme nazvat "odlehčené procesy". Vlákna mezi sebou mohou sdílet protředky a paměť. Obecně řečeno se procesy mohou obsahovat více vláken. Vlákno v Javě vytvoříme zděděním trídy Thread nebo implementací rozhraní Runnable. Java aplikace má zpočátku jedno vlákno kterému říkáme hlavní vlákno (Main Thread).

Třída Thread

V Javě máme dvě možnosti jak pracovat s vlákny

 1. Pokud chceme kontrolovat proces vztvoření a řízení vlákna, pak stačí vytvořit instanci třídy Thread pokaždé když bude aplikace potřebovat nové vlákno.
 2. Pro abstraktní práci s vlákny je možné použít tzv. Executors, více zde.
  
  //Vytvoření vlákna pomocí dědění třídy Thread
  public class HelloThread extends Thread {

    public void run() {
      System.out.println("Hello from a thread!");
    }

    public static void main(String args[]) {
      (new HelloThread()).start();
    }
  }

  //Vytvoření nového vlákna implementací rozhraní Runnable
  public class HelloRunnable implements Runnable {

    public void run() {
      System.out.println("Hello from a thread!");
    }

    public static void main(String args[]) {
      (new Thread(new HelloRunnable())).start();
    }
  }
  

Pozastavení vykonávání

Pokud chceme pozastavit výkonávání programu v určitém vlákně, tak k tomu použijeme metodu Thread.sleep. Pomocí této metody zastavíme vykonávání programu na určitou dobu. Čekání není aktivní takže nezatěžuje procesor a ten může být přídelen jinému vláknu.

  
  public class SleepMessages {

    public static void main(String args[]) throws InterruptedException {
      String importantInfo[] = {
        "Mares eat oats",
        "Does eat oats",
        "Little lambs eat ivy",
        "A kid will eat ivy too"
      };

      for (int i = 0; i < importantInfo.length; i++) {
        //Pozastavení programu na 4 sekundy
        Thread.sleep(4000);

        System.out.println(importantInfo[i]);
      }
    }
  }
  

Přerušení vlákna

Každé vlákno může být přerušeno pomocí metody interrupt(). Pokud je vlákno přerušeno tak by mělo ukončít svojí činnost.

  
  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

    Thread printer = new Thread(() -> {
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        try {
          Thread.sleep(2000);
          System.out.println(i + ". Hello World!");
        } catch (InterruptedException e) {
          System.err.println(e.getMessage());
          return;
        }

      }
    });

    printer.start();

    Thread.sleep(3000);
    printer.interrupt();
  }

  //Výstup
  // 0. Hello World!
  // sleep interrupted

  

Join

Vlákno může čekat na dokončení jiného vlákna. Čekání se provádí metodou join().

  
  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

    Thread printer = new Thread(() -> {
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        try {
          Thread.sleep(2000);
          System.out.println(i + ". Hello World!");
        } catch (InterruptedException e) {
          System.err.println(e.getMessage());
          return;
        }
      }
    });

    printer.start();
    // Hlavní vlákno bude čekat na dokončení vlákna printer
    printer.join();

    System.out.println("Printer Thread complete.");
  }

  

Synchronizace

Pokud více vláken přistupuje ke sdílenému zdroji tak je nutná synchronizace aby s daným zdrojem pracovalo pouze jedno vlákno. K synchronizaci v Javě používáme synchronizované metody nebo bloky. Dále pokud chceme aby k jedne proměnné přistupovalo více vláken tak tuto proměnnou označíme jako volatile.

Vlákno také může čekat pomoci wait(). Tato metoda čeká na zavolaní metody notify() (Probudí 1 čekající vlákno) nebo notifyAll() (Probudí všechna čekající vlákna).

  
  public class SynchronizedCounter {
    private int c = 0;

    public synchronized void increment() {
      c++;
    }

    public synchronized void decrement() {
      c--;
    }

    public synchronized int value() {
      return c;
    }
  }


  //Synchronizovaný blok.

  synchronized(object) {
    // Code
  }

  

Úkoly

 1. Napište program, který bude obsahovat dvě vlákna. Jedno vlákno bude provádět výpočet fibonacciho čísla rekurzivní metodou (zvolte vhodné číslo) a druhé bude na standardní výstup v sekundových intervalech vypisovat, jak dlouho již výpočet běží.

 2. Bonusový

  Napište metodu int parfib(int n, int k), která vypočítá n-té fibonacciho číslo, ale k výpočtu použije až k vláken. Pokud máte možnost, ověřte na víceprocesorovém počítači, že program běží rychleji. Kód okomentujte, aby bylo možné pochopit, jak probíhá paralelizace.

Úkoly posílejte na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem ZP3JV10. Termín odevzdání do půlnoci 6. 12. 2017. Odevzdávejte pouze zdrojové kódy v archivu zip.