7. cvičení

Sed


Úkoly

 1. Vytvořte sed skript, který prohodí v tabulkovém textu (sloupce oddělené tabulátorem) první a druhý sloupec.

  1 bod

 2. Uvažujme text, ve kterém některé řádky představují nadpisy uvozené číslováním 1., 1.1, 1.1.1 atd. Vytvořte sed skript, který z textu vypíše pouze tyto nadpisy, bez číslování, ve stromové struktuře - odsazením levého okraje podnadpisů od levého okraje nadřazeného nadpisu mezerou.

  2 body

 3. Vytvořte sed skript, který sloučí sousední řádky textu končící znakem -, pokud před ním nejsou mezery, spolu s následujícím řádkem (bez znaku - na konci) do jednoho řádku, s odstraněním znaků -.

  6 bodů

 4. Vytvořte sed skript, který z textu vypíše jen řádky od řádku 10 do řádku 20 včetně v opačném pořadí řádků.

  4 body