4. cvičení


Programování v shellu

Základní konstrukce bash lze nalézt v souboru bash_basics.sh.


Úkoly

 1. Naprogramujte "hádání" (celého) čísla, které si uživatel myslí, z intervalu zadaného až dvěma parametry, sérií dotazů "je menší/větší než X?" algoritmem půlení intervalu. Při jednom parametru je první číslo 0, při žádném navíc druhé 100..

    Romans-MacBook-Pro:UNIX romanvyjidacek$ ./guess-number.sh
    Je cislo vetsi nez 50? (a/n)
    a
    Je cislo vetsi nez 75? (a/n)
    n
    Je cislo vetsi nez 62? (a/n)
    a
    Je cislo vetsi nez 68? (a/n)
    a
    Je cislo vetsi nez 71? (a/n)
    n
    Je cislo vetsi nez 69? (a/n)
    a
    Je cislo vetsi nez 70? (a/n)
    n
    Je cislo vetsi nez 69? (a/n)
    a
    Vase cislo je 70.
  

  2 body

 2. Implementujte zjednodušenou verzi programu seq: výpis posloupnosti (celých) čísel oddělených mezerou od čísla zadaného jako první parametr do čísla zadaného jako třetí parametr, obojí včetně, s přírůstkem zadaným jako druhý parametr, pokud je počáteční číslo menší nebo rovno než cílové pro kladný přírůstek a obráceně. Při dvou parametrech je chybějící přírůstek roven 1, při jednom parametru je i chybějící počáteční číslo rovno 1.

    Romans-MacBook-Pro:UNIX romanvyjidacek$ ./my-seq.sh
    Nespravny pocet argumentu. Minimalni pocet je jeden
  
    Romans-MacBook-Pro:UNIX romanvyjidacek$ ./my-seq.sh 20
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  
    Romans-MacBook-Pro:UNIX romanvyjidacek$ ./my-seq.sh 10 20
    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  
    Romans-MacBook-Pro:UNIX romanvyjidacek$ ./my-seq.sh 10 2 20
    10 12 14 16 18 20
  
    Romans-MacBook-Pro:UNIX romanvyjidacek$ ./my-seq.sh 20 -2 10
    20 18 16 14 12 10
  

  4 body