2. cvičení


Systém procesů, úvod do shellu (Bash)


Úkoly

 1. Vytvořte soubor datum.txt obsahujicí řádek “datum”.

 2. Vytvořte soubor datum2.txt obsahuji dva řádky. Na prvním je text “Datum:” a na druhém bude aktuální datum.

 3. Vytvořte soubor s názvem me.txt který bude vypadat nasledovně:

    Domovsky adresar:
    /home/parallels
  
    Obsah domovskeho adresare:
    total 60
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 24 13:39 Desktop
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Documents
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Downloads
    -rw-r--r-- 1 parallels parallels 8980 Jan 11 2017 examples.desktop
    -rw-rw-r-- 1 parallels parallels  0 Feb 26 10:42 gucharmap
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Music
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Pictures
    drwxrwxr-x 2 parallels parallels 4096 Feb 26 11:05 pokus
    drwxrwxr-x 2 parallels parallels 4096 Feb 26 10:47 pokus2
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Public
    -rw-r--r-- 1 parallels parallels 5357 Feb 26 10:14 q
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Templates
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Videos
  
    Aktualne bezici procesy
    USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
    paralle+ 2733 0.0 0.4 22368 4876 pts/17  Ss  11:17  0:00 bash
    
 4. Spusťte si v terminálu libovolný proces (například gedit) přesunte jej na pozadí. Pak spustě další program gucharmap a take jej přeneste do pozadí. Následne do souboru jobs.txt vypiště bežicí úlohy a ukončete program gedit. Dále přeneste gucharmap do popředí a ukončete terminál ve kterém tento program běží.