Unixové systémy a shell


Seznam cvičení

 1. Příkazový řádek, nápověda, systém souborů:
  • Desktop
  • Příkazový řádek (pohyb, editace příkazu, doplňování, historie)
  • Manuálové stránky
  • Soubory a adresáře (příkazy a programy pro práci s nimi)
  • Přístupová práva (nastavení)
 2. Systém procesů, úvod do shellu (Bash):
  • Výpis a ukončení procesů
  • Řízení úloh
  • Expanze jmen souborů a adresářů
  • Přesměrování vstupu a výstupu, roura
 3. Zpracování textu: základní programy a grep:
  • Výpis očíslovaných řádků v opačném pořadí (1 bod)
  • Třídění podle sloupce (1 bod)
  • Manipulace se sloupci (1 bod)
  • „Rozdíl“ souborů (2 body)
  • filtrace řádků (3 body)
 4. Programování v shellu (Bash):
  • „Hádání“ čísla (2 body)
  • Zjednodušený seq (4 body)
 5. Programování v shellu (Bash):
  • Převody mezi číselnými soustavami (3 body)
  • Zjednodušené dirname (2 body)
  • Zjednodušený basename (2 body)
  • Omezený rekurzivní výpis souborů (5 bodů)
 6. Programování v shellu (Bash):
  • Generování souborů (2 body)
  • Přesuny souborů do podadresářů (5 bodů)
 7. Zpracování textu: proudový editor sed:
  • Manipulace se sloupci v tabulkovém textu (1 bod)
  • získání nadpisů z textu jako osnovy (2 body)
  • sloučení rozdělených řádků (6 bodů)
  • výpis řádků v opačném pořadí (4 body)
 8. Skriptování v shellu + sed:
  • Generování textů ze šablony a seznamu emailových adres (4 body, bonusový)
  • Extrakce URL adres z odkazů v HTML dokumentu (5 bodů, bonusový)
 9. Zpracování textu: programovací jazyk awk:
  • Zjednodušený wc (2 body)
  • Výměna řádků a sloupců tabulkového textu (3 body)
 10. Skriptování v shellu + sed + awk:
  • Měření paměti procesů uživatelů (5 bodů)
  • Zjištění doby přihlášení uživatelů do minulosti (5 bodů, bonusový)
 11. Skriptování v shellu + sed + awk, národní prostředí (české):
  • Počet jmen v seznamu pro křestní jména (3 body)
  • přepis příjmení (4 body)
  • transformace seznamu (5 bodů, bonusový)
 12. Dodatečné úkoly:

Zápočet


Úkoly

1. cvičení

 1. Pomocí ssh se připojte na server phoenix.inf.upol.cz. Ve složce public_html upravte obsah souboru index.html. Vypište na obrazovku obsah souboru index.html.

 2. Ve své domovské složce vytvořte složku unix a v ní 5 souborů. Nasledně vytvořte kopii teto složky a původní smažte.

 3. Vypiště podrobný seznam souborů v domovském adresáři. Zkuste si vybraného souboru změnit práva.