2. cvičení


Vlákna v programovacích jazycích

LISP

Pro potřeby tohoto předmětu budeme používat knihovnu od Dr. Osičky, která je ke stažení zde. V souboru load.lisp je nutné změnit cesty. Pak stačí pomocí LispWorks načíst soubor pomocí (Compile and Load...) load.lisp.

Instalace QuickLisp

 1. Quicklisp lze stáhnout na stránce https://www.quicklisp.org/beta/.
 2. Stažený soubor quicklisp.lisp načíst pomoci File > Compile and Load.
 3. Spustit instalaci pomocí (quicklisp-quickstart:install).
 4. Spustit příkaz (ql:system-apropos "vecto").
 5. Spustit příkaz (ql:quickload "vecto").
 6. Jako posledni (ql:add-to-init-file).

Instalace QuickLisp vytvoří složku quicklisp v domovském adresáři (Linux, macOS) nebo ve složce Users\jmeno (Windows).

Použití

  
    ;; aprogn (asynchronni progn)
    ;; syntax: (a-progn
    ;;       forma1
    ;;       forma2
    ;;       ...)
    ;; semantika: asynchronne vola vyhodnoceni forem, kazdou v jednom vlaknu
    ;;      vraci seznam zavolanych vlaken, ve vlaknech je navazana
    ;;      promenna pro standardni vystup

    (a-progn
     (+ 1 2)
     (* 2 2)
     (/ 2 2))

    ;; asynchroni dolist
    ;; syntax: (a-dolist (var list)
    ;;      body)
    ;; semantika: postupne vaze prvky list na promenou var, pro kazde navazani
    ;;      spusti body ve vlastnim vlakne, ve vlaknech je navazana promenna
    ;;      pro standardni vystup
    ;; navratova hodnota: seznam spustenych vlaken, vlakna jsou pojmenovana podle hodnot var

    (a-dolist (i '(1 2 3 4))
     (print i))
  

Java

Třída Thread

V Javě máme dvě možnosti jak pracovat s vlákny

 1. Pokud chceme kontrolovat proces vztvoření a řízení vlákna, pak stačí vytvořit instanci třídy Thread pokaždé když bude aplikace potřebovat nové vlákno.
 2. Pro abstraktní práci s vlákny je možné použít tzv. Executors, více zde.
  
  //Vytvoření vlákna pomocí dědění třídy Thread
  public class HelloThread extends Thread {

    public void run() {
      System.out.println("Hello from a thread!");
    }

    public static void main(String args[]) {
      (new HelloThread()).start();
    }
  }

  //Vytvoření nového vlákna implementací rozhraní Runnable
  public class HelloRunnable implements Runnable {

    public void run() {
      System.out.println("Hello from a thread!");
    }

    public static void main(String args[]) {
      (new Thread(new HelloRunnable())).start();
    }
  }
  

Pozastavení vykonávání

Pokud chceme pozastavit výkonávání programu v určitém vlákně, tak k tomu použijeme metodu Thread.sleep. Pomocí této metody zastavíme vykonávání programu na určitou dobu. Čekání není aktivní takže nezatěžuje procesor a ten může být přídelen jinému vláknu.

  
  public class SleepMessages {

    public static void main(String args[]) throws InterruptedException {
      String importantInfo[] = {
        "Mares eat oats",
        "Does eat oats",
        "Little lambs eat ivy",
        "A kid will eat ivy too"
      };

      for (int i = 0; i < importantInfo.length; i++) {
        //Pozastavení programu na 4 sekundy
        Thread.sleep(4000);

        System.out.println(importantInfo[i]);
      }
    }
  }
  

Přerušení vlákna

Každé vlákno může být přerušeno pomocí metody interrupt(). Pokud je vlákno přerušeno tak by mělo ukončít svojí činnost.

  
  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

    Thread printer = new Thread(() -> {
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        try {
          Thread.sleep(2000);
          System.out.println(i + ". Hello World!");
        } catch (InterruptedException e) {
          System.err.println(e.getMessage());
          return;
        }

      }
    });

    printer.start();

    Thread.sleep(3000);
    printer.interrupt();
  }

  //Výstup
  // 0. Hello World!
  // sleep interrupted

  

Join

Vlákno může čekat na dokončení jiného vlákna. Čekání se provádí metodou join().

  
  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

    Thread printer = new Thread(() -> {
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        try {
          Thread.sleep(2000);
          System.out.println(i + ". Hello World!");
        } catch (InterruptedException e) {
          System.err.println(e.getMessage());
          return;
        }
      }
    });

    printer.start();
    // Hlavní vlákno bude čekat na dokončení vlákna printer
    printer.join();

    System.out.println("Printer Thread complete.");
  }

  

Jazyk C

  
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <pthread.h>

  void *print_message_function( void *ptr );

  main()
  {
     pthread_t thread1, thread2;
     char *message1 = "Thread 1";
     char *message2 = "Thread 2";
     int iret1, iret2;

    /* Create independent threads each of which will execute function */

     iret1 = pthread_create( &thread1, NULL, print_message_function, (void*) message1);
     iret2 = pthread_create( &thread2, NULL, print_message_function, (void*) message2);

     /* Wait till threads are complete before main continues. Unless we */
     /* wait we run the risk of executing an exit which will terminate  */
     /* the process and all threads before the threads have completed.  */

     pthread_join( thread1, NULL);
     pthread_join( thread2, NULL);

     printf("Thread 1 returns: %d\n",iret1);
     printf("Thread 2 returns: %d\n",iret2);
     exit(0);
  }

  void *print_message_function( void *ptr )
  {
     char *message;
     message = (char *) ptr;
     printf("%s \n", message);
  }


  // VYSVETLENI FUNKCI

  int pthread_create(	pthread_t * thread,
      const pthread_attr_t * attr,
          void * (*start_routine)(void *),
          void *arg);

  /*
  Arguments:
  thread - returns the thread id. (unsigned long int defined in bits/pthreadtypes.h)

  attr - Set to NULL if default thread attributes are used. (else define
  members of the struct pthread_attr_t defined in bits/pthreadtypes.h)
  Attributes include:

   - detached state (joinable? Default: PTHREAD_CREATE_JOINABLE. Other
    option: PTHREAD_CREATE_DETACHED)
   - scheduling policy (real-time? PTHREAD_INHERIT_SCHED,PTHREAD_EXPLICIT_SCHED,SCHED_OTHER)
    scheduling parameter
   - inheritsched attribute (Default: PTHREAD_EXPLICIT_SCHED Inherit from
    parent thread: PTHREAD_INHERIT_SCHED)
   - scope (Kernel threads: PTHREAD_SCOPE_SYSTEM User threads:
    PTHREAD_SCOPE_PROCESS Pick one or the other not both.)
   - guard size
   - stack address (See unistd.h and bits/posix_opt.h _POSIX_THREAD_ATTR_STACKADDR)
   - stack size (default minimum PTHREAD_STACK_SIZE set in pthread.h),

  void * (*start_routine) - pointer to the function to be
  threaded. Function has a single argument: pointer to void.

  *arg - pointer to argument of function. To pass multiple arguments,
   send a pointer to a structure.

  ---------------
  */

  void pthread_exit(void *retval);

  /*
  Arguments:
  retval - Return value of thread.

  This routine kills the thread. The pthread_exit function never
  returns. If the thread is not detached, the thread id and return value
  may be examined from another thread by using pthread_join. Note: the
  return pointer *retval, must not be of local scope otherwise it would
  cease to exist once the thread terminates

  ---------------
  */

  int pthread_join(pthread_t thread, void **value_ptr);

  /*
  The pthread_join() function shall suspend execution of the calling
  thread until the target thread terminates, unless the target thread
  has already terminated. On return from a successful pthread_join()
  call with a non-NULL value_ptr argument, the value passed to
  pthread_exit() by the terminating thread shall be made available in
  the location referenced by value_ptr. When a pthread_join() returns
  successfully, the target thread has been terminated. The results of
  multiple simultaneous calls to pthread_join() specifying the same
  target thread are undefined. If the thread calling pthread_join() is
  canceled, then the target thread shall not be detached.

  It is unspecified whether a thread that has exited but remains
  unjoined counts against {PTHREAD_THREADS_MAX}.

  The behavior is undefined if the value specified by the thread
  argument to pthread_join() does not refer to a joinable thread.

  The behavior is undefined if the value specified by the thread
  argument to pthread_join() refers to the calling thread.

  If successful, the pthread_join() function shall return zero;
  otherwise, an error number shall be returned to indicate the error.
  */
  

C#

Níže je uveden příklad spustění vlákna v jazyce C#. Více informací je možné získat v dokumentaci.

  
    using System;
    using System.Threading;

    namespace MultithreadingApplication {
      class ThreadCreationProgram {
       public static void CallToChildThread() {
         Console.WriteLine("Child thread starts");

         // the thread is paused for 5000 milliseconds
         int sleepfor = 5000;

         Console.WriteLine("Child Thread Paused for {0} seconds", sleepfor / 1000);
         Thread.Sleep(sleepfor);
         Console.WriteLine("Child thread resumes");
       }

       static void Main(string[] args) {
         ThreadStart childref = new ThreadStart(CallToChildThread);
         Console.WriteLine("In Main: Creating the Child thread");

         Thread childThread = new Thread(childref);
         childThread.Start();
         Console.ReadKey();
       }
      }
    }
  

Úkoly

 1. Napište program, kde budou alespoň 2 vlákna n-krát inkrementovat čítač. Za n zvolte dostatečně velké číslo.

 2. Napište program, kde budou 2 vlákna každé z nich se uspí na náhodnou dobu a pak vypíše text na obrazovku.

 3. Naprogramujte nasledující algoritmus. Před implementací zkuste přijít na to co daný algoritmus dělá.

  Algorithm A
 4. Naprogramujte Welfare crook problem:

  Welfare crook problem
 5. Naprogramujte paralelní násobení matic.


Zdroje

[1] M. BEN-ARI, Principles of Concurrent And Distributed Programming, second edidion, 2006