Cvičení 3


Zdrojové kódy


  1. Definujte třídu ellipse, která bude obsahovat sloty focal-point-1 a focal-point-2. Dále můžete ve třídě definovat další slot (sloty) na uchovávání potřebných informací o elipse. Elipsu v rovině lze zadat pomocí dvou ohnisek a jedné z poloos. Druhou poloosu už lze vždy dopočítat.

  2. Definujte pro třídu ellipse metody major-semiaxis a minor-semiaxis, které vrátí délku hlavní (to je vždy ta delší) a vedlejší poloosy

  3. Definujte metody move, rotate a scale pro třídu ellipse.
  4. Upravte třidu ellipse tak aby splňovala princip zapouzdření a dále definujte potřebné metody pro vykreslení.

  5. Napište funkci, která vrátí instanci třídy picture, která se vykreslí zhruba jako na obrázku níže. K otočení elipsy použijte zprávu rotate. V případě potřeby třídu picture upravte.

    Ellipse

Úkoly mi nemusíte posílat, jedná se pouze o úlohy k procvičení.