Cvičení 2


  1. Definujte třídu point, který má souřadnice x a y. Dále metody přístup ke slotům a metodu distance, která jako parametr bere objekt point a vypočítá vzdálenosti těchto dvou bodů.

  2. Definujte třídu line. Úsečka je složena ze dvou bodů. Dále definujte metody přístup ke slotům a metodu length, která vypočítá délku úsečky.

  3. Definujte třídu triangle, který se skláda ze 3 bodů. Definujte metody circuit a area pro výpočet obvodu a obsahu.

  4. Definujte třídu rectangle, která se skláda ze 4 bodů. Definujte metody circuit a area pro výpočet obvodu a obsahu.

  5. U všech objektů definujte metody rotate a scale, kde rotate otočí objekt kolem počátku.

Úkoly mi nemusíte posílat, jedná se pouze o úlohy k procvičení.